Remembering Pearl Harbor
Описание В чест на 75-годишнината от нападението над Пърл Харбър, TIME и LIFE VR ви връщат към този момент в
Airborne VR 1944
Описание Точно преди зазоряване на 6 юни 1944 г. Една от най-значимите битки в човешката история ще се случи. Като