Remembering Pearl Harbor

Remembering Pearl Harbor

Описание В чест на 75-годишнината от нападението над Пърл Харбър, TIME и LIFE VR ви връщат към този момент в историята в този оригинален исторически проект за виртуална действителност. В…
Airborne VR 1944

Airborne VR 1944

Описание Точно преди зазоряване на 6 юни 1944 г. Една от най-значимите битки в човешката история ще се случи. Като част от 101-вото въздушно превозно средство, вие сте войник на…