Image result for the cabin vr

Кабината: VR Escape Room. Разкрийте мистерията на тази самотна пуста кабина. Ти си тук, съвсем сам, или?