Заключен сте в непозната къща. Намерете улики, разчетете знаците и решавайте пъзели, за да се измъкнете.