Kart Racing Pro е реалистичен картинг симулатор.
Полезен като инструмент за обучение на карт пилоти.  Точно симулира динамиката и опциите за настройка