Blog Post

The Gallery: Episode 1 – Call of the Starseed

The Gallery: Episode 1 – Call of the Starseed

Тази пъзел игра ни напомня малко на телевизионното шоу „LOST“, със своята зловеща тема. Логическите пъзели изобилстват. Вниманието към детайлите в околната среда наистина помага да се създаде отлично потапяне в средата.

Обстановката в тази пъзел стая е изключително детайлна и подробна. Почти перфектната ВР ескейп стая

Related Posts