Blog Post

Blocks

Blocks

Google Blocks е нов инструмент, с който всеки може да направи 3D модели във VR

Google Blocks is a new tool anyone can use to make 3D models in VR
Позволява да създавате цветни 3D модели във VR. За блоковете на Google, че не е нужно да сте експерт във VR.

Related Posts