Blog Post

Tilt Brush

Tilt Brush

Представяне на Tilt Brush

Боядисвайте с живописни триизмерни четки, звезди, светлина и дори огън. Опитайте живопис, както никога преди.


Google наскоро обедини с различни художници, карикатуристи, танцьори, дизайнери и други създатели за уникалната програма Artist in Residence. Всеки изпълнител получи шанса да работи с Tilt Brush – нов инструмент за виртуална реалност, който ви позволява да рисувате и създавате в 3D пространство.

Екипът на Google работи в тясно сътрудничество с всеки художник, за да доразвие инструмента и в крайна сметка да разбере по-добре потенциала на тази нова форма на творчество.

Related Posts