Blog Post

Storm VR

Storm VR

Бурята е игра за оцеляване в атмосферата. Това е първото, кратко представяне на 
серия от епизоди на бурята. Събуждаш се при силна снежна буря. Когато се оглеждате 
за начини да се измъкнете от хапещия  студ, за да намерите подслон, тялото ви 
става по-студено, ръцете ви замръзват и бурята се усилва и докато бавно се движите
напред, възниква по-голям въпрос: кой сте вие? Къде си? Как дойдохте тук?

Бурята е игра за идентичността и за съдбата. Бурята живее някъде между филм и игра.
Related Posts